Atualności,  Z życia szkoły

Spotkanie z redaktorem

Dnia 28 lutego 2020 roku uczniowie naszej szkoły, uczęszczający na zajęcia koła redakcyjnego prowadzonego przez p. Martę Towpik, mieli okazję na żywo porozmawiać z dziennikarzem. Swoją obecnością zaszczycił uczniów p. Romuald Piela redaktor naczelny „Gazety Kłodzkiej”. Opowiedział nam o zawodzie dziennikarza oraz udzielił nam wskazówek do przeprowadzenia sondy ulicznej, którą niebawem chcielibyśmy przeprowadzić.