Atualności,  Informacje

Komunikat w sprawie rekrutacji do oddziału przedszkolnego i klasy I na rok szkolny 2020/2021 do Szkoły Podstawowej im. St. Mikołajczyka w Jaszkowej Dolnej

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji wnioski o przyjęcie do oddziału przedszkolnego i klasy I winny być złożone osobiście w sekretariacie szkoły przez rodziców/opiekunów prawnych w godzinach 7:30 – 15.30 do 28.03 marca 2020 r. oddział przedszkolny i do 3 kwietnia 2020 r. – klasy I

Jednak z uwagi na wprowadzony w Polsce stan epidemii COVID-19, celem ograniczenia kontaktów osobistych w placówkach, rekomendujemy, aby w/w terminach przesłać drogą elektroniczną skany uzupełnionych i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych.
Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami w wersji edytowalnej można pobrać ze strony www.spjaszkowadolna.pl, w zakładce: strona główna -rekrutacja uczniów, wypełnić i odesłać na adres e-mail: sp.jaszkowa@vp.pl;

Prosimy pamiętać o konieczności dostarczenia podpisanego oryginału dokumentu.