Atualności

Informacja

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice,

Decyzją organu prowadzącego wszystkie żłobki, przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na terenie gminy Kłodzko, z dniem 6 maja 2020 r.  nadal podlegają czasowemu ograniczeniu funkcjonowania, polegającego na zawieszeniu prowadzenia działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

Decyzja o przedłużonym zamknięciu, została podjęta ze względu na konieczność dostosowania  pracy placówek oświatowych i opiekuńczych do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego.

Zapewniamy Państwa, że podjęte decyzje są adekwatne do sytuacji i uwarunkowane przede wszystkim ochroną zdrowia mieszkańców. Informację o ponownym otwarciu naszych placówek przekażemy Państwu z tygodniowym wyprzedzeniem.

Jednocześnie informujemy Państwa, że dodatkowy zasiłek opiekuńczy, przysługuje przez okres na jaki zostały zamknięte żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, szkoły, placówki pobytu dziennego oraz inne placówki lub w związku z niemożnością sprawowania opieki przez nianie lub opiekunów dziennych z powodu COVID-19, jednak nie dłużej niż do dnia 24maja 2020 r.