Atualności,  Informacje

Zebrania informacyjne dla Rodziców dzieci oddziału przedszkolnego i klasy I

Szanowni Rodzice!

Zapraszam na spotkanie informacyjne dla Rodziców dzieci oddziału przedszkolnego w środę o godzinie 16.30 na holu głównym nowej części szkoły oraz Rodziców uczniów klasy I w czwartek o godz. 17:00, które również odbędzie się na holu głównym nowej części szkoły.

W spotkaniu może uczestniczyć tylko jeden rodzic/opiekun prawny. Osoby uczestniczące w zebraniu przy wejściu zobowiązane są do dezynfekcji rąk, a także zakrywania nosa i ust.

Z poważaniem

Monika Tondytko