Atualności,  Informacje

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Szanowni Rodzice,

Informuję, że w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną nie odbędzie się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. Spotkanie uczniów z wychowawcami odbędzie się 1 września 2020 r. (wtorek) o godzinie 8:00. Odjazd autobusów przewidujemy o godzinie 9:30. Uczniowie dojeżdżający autobusem są zobowiązani do zakrycia ust i nosa.

Uczniowie po przybyciu do szkoły zgodnie z obowiązującą Procedurą po zdezynfekowaniu/ umyciu rąk i zmierzeniu temperatury udają się bezpośrednio do swoich klas. Uczniowie wchodzą do szkoły trzema wejściami, podział będzie wywieszony na drzwiach. W związku z ograniczeniem wejścia do szkoły osób postronnych, nie będzie możliwe uczestniczenie rodziców w  spotkaniu z wychowawcami.

Procedury będą Państwu przekazywane poprzez dziennik elektroniczny. Zachęcam do śledzenia naszej strony szkolnej: www.spjaszkowadolna.pl  

Bardzo prosimy o zgłaszanie uczniów na obiady szkolne telefonicznie pod numerem 748687625

Z poważaniem

Monika Tondytko

dyrektor Szkoły Podstawowej im. St. Mikołajczyka w Jaszkowej Dolnej