Atualności,  Informacje

Obiady szkolne

Koszt obiadu za miesiąc wrzesień 2020 r. wynosi 73,50 zł. Wpłaty za obiad przyjmowane są do 5 dnia każdego miesiąca. Zgłoszenia na obiad są przyjmowane pod numerem telefonu (74)8687625.