Koła zainteresowań

Koło matematyczne dla klasy II

Koło matematyczne dla klasy III

Koło ekoodkrywcy klasa I

Koło szachowe klasa III-IV

Koło redakcyjne klasa VI b

Koło języka angielskiego klasa VI a

Koło języka angielskiego klasa VIII

Koło języka angielskiego klasa V

Koło sportowe klasa

Koło szycia klasa

Koło krajoznawczo-przyrodnicze

Szkolny Klub Sportowy (5 grup sportowych)