Rada Rodziców

Rada Rodziców w roku szkolnym 2019/2020:

 1. Monika Wcisło – przewodnicząca Rady Rodziców
 2. Ewa Bielawska – zastępca przewodniczącego
 3. Jadwiga Sarna- skarbnik
 4. Angelika Król- sekretarz
 5. Angelika Łastówka- członek
 6. Agnieszka Kliś – członek
 7. Rafał Jurak – członek
 8. Patrycja Żukowska – członek
 9. Ewelina Wiecznika – członek
 10. Monika Kopeć – członek
 11. Aleksandra Czarnecka – członek