Jakub Kopeć– przewodniczący szkoły

Oliwia Kraj – zastępca przewodniczącego

Oliwier Wcisło – sekretarz

Dominik Głaz – skarbnik

Jessika Szewczuk – członek zarządu

Michał Bielawski– członek zarządu

Regulamin Samorządu Uczniowskiego